PULS -Bucuresti

Seria de micro-intervenții TUMULT.space se încheie sâmbătă, 16 iunie 2018 cu proiectul PULS > București de Lucian Sandu-Milea, ce va avea loc în studioul acestuia, str. Vasile Lascăr 39, între orele 9pm-1am.

Lucian Sandu-Milea are o abordare holistică a spațiului, fiind preocupat atât de spațiul social, istoric și politic, reflectat în dimensiunea arhitecturală a orașului cât și de o înțelegere vizuală a spațiului, prin proiectele lui de pictură murală și prin dezvoltarea unei familii de forme grafice. Lucrările, indiferent de forma artistică prin care se exprimă, au ca numitor comun compoziții complexe, geometrii dinamice decostruite și recompuse apoi în structuri vii, interconectate. Proiectul de animație PULS > București propune o percepție afectivă a spațiului, tratând spațiul urban ca moebius ce îmbină zone aparținând unor perioade de dezvoltare urbană în conflict, creând un timp nonlinear, un amalgam de instanțe ale unui prezent continuu. (Marilena Oprescu Singer, curator Tumult.space)

EN

The series of micro-interventions TUMULT.space ends on Saturday, June 16, 2018 with the project PULS> Bucharest by Lucian Sandu-Milea, to be held at its studio, Vasile Lascăr 39, between 9 pm-1am.

Lucian Sandu-Milea has a holistic approach to space, being concerned both with social, historical and political space, reflected in the architectural dimension of the city, as well as a visual understanding of space, his mural painting projects and the development of a family of graphic shapes. The works, irrespective of the artistic form in which they are expressed, have as common denominator complex compositions, the dynamic geometries deconstructed and then recomposed into living, interconnected structures. The PULS Animation Project> Bucharest proposes an affective perception of space, treating the urban space as a moebius which combines areas belonging of times of conflicting urban development, creating a non-liniar temporal feeling, an amalgam of instances of a perpetual ”now” (Marilena Oprescu Singer, curator Tumult.space)