IN(TER)VENTII IN SPATIUL URBAN POSTCOMUNIST

Oraşul posibil. In(ter)venții în spațiul urban postcomunist ( http://plusminus.org.ro/ )  este un volum colectiv bilingv – coordonat de Ina Stoian și Daniela Calciu -care adună câteva gânduri despre şi direcţii de acţiune în oraşul postcomunist românesc, din partea unor tineri profesionişti finalişti ai concursului de viziuni urbane Galaţi 2050 şi a câtorva cercetători şi critici de arhitectură invitaţi.

EN

Illustration THE WOULD-BE CITY. IN(TER)VENTIONS IN THE POST-COMMUNIST URBAN SPACE

THE WOULD-BE CITY. IN(TER)VENTIONS IN THE POST-COMMUNIST URBAN SPACE e is a collective bilingual volume – coordinated by Ina Stoian and Daniela Calciu – which brings together some thoughts and directions of action in the Romanian post-communist city from the young professional finalists of the urban vision contest Galaţi 2050 and a few invited architects and scholars.