Aglomerări de volume locuite

“Aglomerări de volume locuite” este o serie de exerciții de reprezentare a unor idei, texte, relatări ori experiențe personale cu orașe. Desenele sunt o căutare a unui limbaj grafic la granița dintre axonometrie și perspectivă ce descompune spațiul în secvențe temporale.

Tema expoziției o constituie relația dintre prezența umană, mediul construit și cadrul natural. Omul apare în ipostaze precum mulțime dinamică și difuză în marile metropole, societate dominată de spritualitate, comunitate creativă, arhitect în raport cu tranformările politice, economice și sociale , ditrugător al cadrului natural, creator de reguli/organisme de control și oprimare socială.

Volumul il urmarește în masă difuză dezvoltată spontan, inveliș spiritual, țesut fară început și sfarșit, materie frămantată stilistic sub căutări arhitecturale timp de 100 de ani sau oraș imparțit în cartiere de steril, aur și argint .

Intre formă geometrica și om se desfășoară locuirea ca proces dinamic de continuă locare și dislocare în timp, de căutare a reperelor identitare.

Vernisajul expoziției a avut loc pe 21 martie 2014, la Carol 53.

EN

Agglomerations of inhabited volumes

“Agglomerations of inhabited volumes” is a series of exercises to represent ideas, texts, accounts or personal experiences with cities. Drawings are a search for a graphical language at the boundary between axonometry and perspective that breaks space into temporal sequences.

The theme of the exhibition is the relationship between the human presence, the built environment and the natural environment.

Man appears as a dynamic and diffused crowd in major metropolises, a society dominated by sprituality, a creative community, an architect in relation to political, economic and social transformations, the natural framework, the creator of rules / control bodies and social oppression.

The volume follows him through spontaneously developed spontaneous mass, a spiritual cover, a non-beginning and endless weaving, stylistically crafted matter under architectural searches for 100 years or a city divided into sterile, gold and silver neighborhoods.

Between the geometric form and the human, the habitation unfolds as a dynamic process of continuous locating and dislocating in time, searching for identity marks.

The opening of the exhibition took place on March 21, 2014, at Carol 53.